Opravy striech

Existuje veľa príčin, ktoré si vyžadujú opravu strechy.Ak sa ignoruje aj zdanlivo malý problém, môže to v budúcnosti viesť  k väčším problémom.Strešná krytina si často vyžaduje také opravy, ako sú uvolnené šindle, škridle, porušený krov v dôsledku navlhnutia, a mnoho ďaľších menších alebo väčších problémov.

Chýbajúce alebo polámané škridle

Uvolnené škridle sú najčastejšie dôsledkom padajúcich konárov, silného vetra, alebo zlého upevnenia.

Bridlica
Problémy môžu nastať kvôli nečistotám v bridlici, a to buď delamináciou alebo povrchovou eróziou.Ak je krytina pokrytá maltou, môže preniknúť vlhkosť prasklinami v malte a nedostatočné vetranie okolo škridle môže zabrániť prirodzenému odparovaniu vlhkosti a spôsobiť poškodenie štruktúry bridlice.